Co to jest IP Box?

Kolejna rewolucja w cenach transferowych
19 marca, 2019
Księgowość – pakiet za 99zł/mies.
8 kwietnia, 2019

Jest to rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących w ramach swojej działalności również działalność badawczo-rozwojową (B+R). Jego celem jest zachęcenie do prowadzenia działalności B+R co przyczyni się do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę.

Polega na opodatkowaniu dochodów z własności intelektualnej preferencyjną stawką 5%.

Ma być kołem napędowym innowacyjnej gospodarki. Rozwiązanie wprowadzono z myślą o pobudzeniu nakładów na B+R, w tym w firmach które skorzystały z funduszy UE budując i rozwijając własne działy B+R. Ma przełożyć się również na wzrost zatrudnienia w ramach B+R w sektorze prywatnym.

Co ważne, rozwiązanie to można stosować równolegle do ulgi B+R.

Warunek konieczny  do skorzystania z ulgi

Aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania 5% konieczne jest prowadzenie działalności B+R związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem przez podatnika prawa własności intelektualnej.

Z ulgi IP Box mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody :

 • ze sprzedaży prawa
 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej
 • z prawa uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi
 • z tytułu odszkodowania za naruszenie praw własności intelektualnej

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej  (IP):

 • prawa do wynalazku (patent)
 • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawa ochronnego na wzór użytkowy
 • autorskiego prawa do programu komputerowego
 • prawa z rejestracji topografii układu scalonego
 • prawa z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu
 • prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt
 • prawa do programu komputerowego

Trzeba zaznaczyć, że aby skorzystać z IP Box wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Nie jest więc konieczne, aby podmiot korzystający z ulgi był właścicielem tych praw.

Co zrobić by skorzystać z ulgi?

Wymogi są podobne do tych, które dotyczą ulgi B+R. I tak, aby skorzystać z IP Box ważnym elementem jest prowadzenie odpowiednej ewidencji, polegającej na wyodrębnieniu każdego IP w prowadzonych księgach. Takie wyodrębnienie powinno umożliwiać obliczenie podstawy opodatkowania oraz przyporządkowanie kosztów ponoszonych na B+R do dochodów uzyskiwanych właśnie z tych IP.

W trakcie wdrażania IP Box możemy Państwa wesprzeć „całościowo”, tj.:

 • przygotować wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej
 • zidentyfikować aktywa, które będą się kwalifikować do IP pod kątem wymagań ustawowych
 • dokonać kalkulacji kosztów B+R
 • skalkulować wskaźnik służący do obliczania podstawy opodatkowania
 • przygotować wytyczne i wskazówki dotyczące prowadzenia dokumentacji, wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji wewnętrznej
 • ustalić dochody kwalifikowane, podlegające 5% stawce podatku i pomóc w wykazaniu dochodów w zeznaniach podatkowych.

W przypadku zainteresowania tematyką IP Box i możliwościami, jakie daje w Państwa firmie, prosimy o kontakt.