Wyceny i analizy podatkowe

Duża zmienność przepisów podatkowych stanowi barierę w rozwoju przedsiębiorstw. Dążymy do tego, aby nasi klienci w gąszczu regulacji prawnych wybierali rozwiązania proste i praktyczne, a jednocześnie korzystne i bezpieczne podatkowo. Doradzamy w zakresie podatków dochodowych, w tym cen transferowych, podatku VAT, rozwiązań międzynarodowych oraz przejęć i fuzji (M&A). Wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych i sądowo – administracyjnych.
Doradztwo w zakresie cen transferowych
Ceny transferowe to obecnie temat wymagający dużej uważności już na etapie planowania transakcji z podmiotem powiązanym. Problematyka transfer pricing jest od wielu lat wymieniana jako priorytet służb w trakcie wszelkich kontroli podatkowych i skarbowych. Duże zmiany w tym zakresie pociągnęła za sobą nowelizacja przepisów obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

W ramach naszych usług wspomagamy klientów w:
- przygotowaniu dokumentacji dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (zgodnej z przepisami ustaw CIT i PIT), w tym w przygotowaniu analiz ekonomicznych (tzw. benchmarking study) i Master File,

- opracowaniu dokumentacji oraz prowadzeniu negocjacji przy zawieraniu tzw. uprzednich porozumień cenowych (APA),

- opracowaniu rozwiązań i procedur w zakresie cen transferowych w przedsiębiorstwie (w tym w zakresie m.in. polityki cen transferowych, gromadzenia dokumentacji, aktualizacji dokumentacji cen transferowych itp.),

- przygotowywaniu analiz wpływu uwarunkowań rynkowych na przebieg transakcji (tzw. defence file).
Doradztwo transakcyjne (M&A)
W momencie planowania transakcji podatki są jednym z głównych czynników, które powinny być brane pod uwagę w momencie fuzji i przejęć. W tym zakresie wspieramy naszych klientów w:

- badaniach due diligence przedsiębiorców nabywanych i przyłączanych,

- ocenie skutków połączeń, podziałów i przekształceń przedsiębiorstw,

- podatkowym rozliczeniu transakcji M&A.
Doradztwo w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT
Regulacje dotyczące podatku CIT to regulacje, z którymi służby księgowe spotykają się w praktyce najczęściej. Problematyka rozpoznawania kosztów i przychodów podatkowych niejednokrotnie była podstawą sporów z organami podatkowymi. Poczuciu stabilności i przejrzystości prawa nie sprzyjają również częste zmiany przepisów, jak i różnorodność interpretacji.

W swojej praktyce wielokrotnie analizowaliśmy problematyczne regulacje CIT i pomagaliśmy przedsiębiorcom wypracować bezpieczne i proste rozwiązania. W zakresie PIT wspieramy zarówno osoby fizyczne, jak i pracodawców będących płatnikami tego podatku.

W zakresie CIT i PIT wspieramy klientów w:
- bieżącym rozwiązywaniu problemów związanych z rozliczeniami,

- przeglądach podatkowych mających na celu identyfikację ryzyk, jak też weryfikację możliwości poprawy efektywności rozliczeń CIT i PIT,

- usprawnianiu i opracowywaniu procedur podatkowych,

- interpretacji międzynarodowego prawa podatkowego oraz podatku u źródła.
Doradztwo w zakresie VAT, w tym karuzele podatkowe
Podatek od towarów i usług (VAT) to zbiór skomplikowanych zagadnień, z którymi spotyka się większość przedsiębiorców. W zakresie podatku VAT wspieramy podatników w:

- rejestracji podmiotów krajowych i zagranicznych dla celów podatku VAT,

- bieżącym rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień VAT,

- przeglądach podatkowych zmierzających do identyfikacji ryzyk, jak również możliwości usprawnienia rozliczeń VAT,

- sporach z organami podatkowymi w sprawach tzw. karuzel VAT.
Wsparcie w zakresie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych
Aktywnie wspieramy podatników na wszystkich etapach kontroli i postępowań podatkowych. Dążymy do tego, aby rozstrzygnąć spór z organami jak najszybciej i z jak najkorzystniejszym dla podatnika rezultatem. Dzięki doświadczeniu wspieramy przedsiębiorców merytorycznie, jak również pośrednicząc w komunikacji z organami. Chcemy też by podatnik czuł się bezpiecznie wiedząc, że jego problemem zarządza profesjonalista. W powyższym zakresie:

- opracowujemy wnioski o wydanie interpretacji przepisów podatkowych,

- przygotowujemy pisma i wyjaśnienia składane w trakcie kontroli i postępowań,

- przygotowujemy odwołania od decyzji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej,

- reprezentujemy przedsiębiorców w kontaktach z organami podatkowymi,

- sporządzamy skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentujemy podatników w postępowaniach sądowo-administracyjnych,

- wspieramy w zakresie ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Kogo obsługujemy?

Korporacje | Osoby fizyczne | Firmy rodzinne | Start-upy