Ceny transferowe

Doradztwo w zakresie cen transferowych


  Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
  Przygotowywanie analiz danych porównawczych (benchmarki)
  Przeglądy w zakresie cen transferowych, w tym przeglądy dokumentacji
  Analizy umów oraz transakcji zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi


  Analizy poprawności stosowanych metod cen transferowych
  Negocjacje porozumień cenowych z administracją skarbową
  Wsparcie w kontrolach cen transferowych
  Opracowywanie argumentacji broniących zawarte lub planowane transakcje pomiędzy podmiotamiKogo obsługujemy?

Korporacje | Osoby fizyczne | Firmy rodzinne | Start-upy