Polityka prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze zasady określają zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników (w tym danych osobowych), przez administratorów danych osobowych, którymi są podmioty z Grupy ICON (dalej łącznie: „ICON”).
  1. Administrując strona internetową www.iconadvisory.pl ICON dokłada należnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych ICON i dotyczących Użytkowników (w tym dane osobowe). Informacje te są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do ich przesyłania są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, co zapewnia szyfrowanie procesu przekazywania danych.
  1. Przetwarzając jakiekolwiek dane Użytkowników ICON dokłada starań, aby dane te były chronione i nie były udostępniane osobom nieupoważnionym, przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa oraz aby były chronione przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane osobowe
  1. Użytkownicy mogą przeglądać wszelkie informacje zawarte na www.iconadvisory.pl bez wcześniejszej rejestracji i podania danych osobowych. Jeżeli Użytkownik jest zwykłym odwiedzającym www.iconadvisory.pl, wówczas ICON nie gromadzi na temat Użytkownika żadnych informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych z wykorzystywaniem tzw. plików cookies, o których mowa poniżej. 
  1. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez ICON w przypadku:
 3. przy wyrażeniu zgody na korzystanie z Newslettera (imię, nazwisko oraz adres e-mail)
 4. przy wypełnianiu formularza kontaktowego (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail).
  1. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonywania postanowień umów zawartych pomiędzy klientami ICON i ICON, w celu świadczenia wymienionych w pkt 2.2. usług, jak również w celach marketingowych (komunikaty marketingowe, ostrzeżenia, newslettery, zaproszenia na wydarzenia lub uroczystości), w tym dotyczących usług prezentowanych na www.iconadvisory.pl.
  1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym prowadzącymi działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez ICON jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres prawem określony, albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  1. W sytuacjach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO, ICON zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z RODO, tj.:
 5. prawa do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 6. prawa dostępu do treści własnych danych osobowych (ich kopii) oraz ich poprawiania,
 7. prawa żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów ICON,
 8. prawa do ograniczenia przetwarzania,
 9. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych.

(Należy pamiętać, że powyższe prawa nie są prawami bezwzględnymi i ICON może być uprawnione do odrzucenia wniosku w przypadku istnienia odstępstw).

Użytkownik może skorzystać z ww. uprawnień poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail: privacy@iconadvisory.pl, lub listownie na adres: ICON Tax Magdalena Zawadzka, Pigonia 4/36, 31-230 Kraków.

 • Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres: privacy@iconadvisory.pl.
  • Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez ICON narusza przepisy RODO.
 • Ciasteczka
  • ICON stosuje pliki “cookies”. Dzięki cookies, strona ICON może przechowywać w przeglądarce Użytkownika znaczniki informacji, z których korzysta jedynie podczas wizyty Użytkownika na www.iconadvisory.pl. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych Użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie czy też zapamiętanie preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej ICON.
  • Użytkownik ma możliwość zablokowania lub ograniczenia funkcjonalności cookies. Aby zablokować cookies lub wyłączyć tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 • Zmiany postanowień Polityki Prywatności
  • ICON zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności, o charakterze uznaniowym oraz okresowym.
  • Dokonywane zmiany będą uwzględniały wszelkie obowiązujące powszechnie przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych i nie będą naruszały praw osób, których dane dotyczą.
  • Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą publikowane na stronie www.iconadvisory.pl i będą miały zastosowanie wobec wszystkich Użytkowników od momentu ich publikacji.

Więcej informacji o swoich prawach można znaleźć na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: www.giodo.gov.pl.